Előadóink és előadásaik 2021

A jelre kattintva megtekintheti

– az előadás összefoglalóját 
– az előadás PPT-jét
– az előadás cikkét 

Az előadók neve alapján “ABC” sorrendben!

Agárdi Tamás portré2 GT2021
Magyar_Oliver_Portre2 GT2021

Dr. Móczár Balázs – Dr. Szendefy János – Lődör Kristóf – Agárdi TamásMagyar Olivér (BME GMT): Szennyvíztisztító medence rigid inclusion altalajjavításának back analízis vizsgálata

ÖSSZEFOGLALÁS

Boldog város szennyvíztisztító telepének fejlesztése kapcsán új biológiai műtárgyat létesítettek 2019-ben, összetett, rigid inclusion alapozási rendszerrel. A megvalósítás során és azt követően a merevítő elemekre kiépített monitoring rendszerrel követték az azokon ébredő feszültségek mértékét. Elkészítettük a biológiai műtárgy térbeli végeselemes modelljét, majd numerikus számítások segítségével visszamodelleztük a szerkezet viselkedését, a talaj- és szerkezet kölcsönhatását, valamint a süllyedési mechanizmusokat a szerkezet építésének, valamint vízpróbájának periódusára vonatkoztatva. Az így kapott eredményeket hasonlítottuk össze a helyszíni, mért eredményekkel………..továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Csizmarik Zsanett (HBM Kft.): Munkaplatform tervezése – Cölöpözési projekt esettanulmánya

ÖSSZEFOGLALÁS

Egy alapozási munka elvégzéséhez nagyméretű fúróberendezések és daruk szükségesek, amelyeknek stabilitása döntő fontosságú. A nagy tömegű és magas súlypontú gépek és az általuk kifejtett terhek gyakran munkasík kialakítását igénylik a munkaterületen. Mivel a munkaplatformok egy mélyépítési feladat során ideiglenes földműként funkcionálnak, így nem fektetnek rá kellően nagy hangsúlyt egy projekt tervezése során. Több országban a munkaplatform kialakítása és tervezése kiemelten kezelt és felelős tevékenység, így számos szakirodalom, ajánlás a rendelkezésre áll már ezek kialakításával kapcsolatban. 
2020 novemberében kezdődött egy cölöpözési munka előkészítése egy Balaton közeli fürdővárosban, ahol cölöpök fúrása volt a feladatunk egy kb. 18.000 m2-es területen……….továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Danka József2-portré GT2020

Danka József (Tony Gee and Partners): Tung Chung eset tanulmányok: munkatér határolás DCM blokk támfallal és mélymunkagödör tervezése DCM talajcölöpök közelében

ÖSSZEFOGLALÁS

Az előadás célja két esettanulmány ismertetése. Mindkét esettanulmány a Tung Chung New Town Extension részét képezi, mely projekt gerince egy kotrás nélküli tengeri feltöltés puha, tengeri üledékrétegre. A teherátadás a feltöltés és a tengeri üledék alatti teherbíró réteg között leggyakrabban DCM talajcölöpök segítségével történik. A talajcölöpök előnye, hogy gazdaságosan és gyorsan építhetők; a függőleges drénszallag alkalmazásával ellentétben a talaj konszolidációt és a hozzá tartozó drénezetlen nyírószilárdság növekedést nem kell kivárni.
A kivitelező konzorcium több talajcölöpöt készítő gépláncot telepített a több négyzetkilóméteres területen………..továbbiak az előadáson, illetve a nyom-tatható változatban.

Erhardt Balázs szerkesztett-portré GT2020

Bognár Balázs1Erhardt Balázs2 (BL2 Mérnöki Tervező Kft.1 – BAUER Magyarország Speciális Mélyépítő Kft.2): Ős-Dráva vízkivételi mű

ÖSSZEFOGLALÁS

Az Ős-Dráva Program fő célja a környék vízgazdálkodásának javítása, valamint az aszály okozta mezőgazdasági károk mérséklése úgy, hogy a vizes élőhelyek ne sérüljenek. A projektben a feladatunk a program szívét adó vízkivételi műtárgy résfalas munkatér-határolásának elkészítése volt.A tervezést nehezítette, hogy a talajkörnyezet résfalépítési szempontból teljesen ismeretlen a mélyépítés számára. A Dráva partján vízzáró agyagrétegre, betelepülésre utaló talajmechanika nem állt rendelkezésre. Így a résfal megfelelő lemélyítésével olyan hosszú szivárgási útvonalat hoztunk létre, amely elegendő volt a szinte teljesen száraz munkaterület kialakításához. Komoly fejtörést okozott, hogy a beeresztő műtárgy vízfelőli oldalának ideiglenes lezárását hogyan oldjuk meg. ……….továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Görög Péter portré GT2021

Dr. Görög Péter (BME GMT): Durva mészkőbe vágott pincék állékonysága felszíni teher hatására

ÖSSZEFOGLALÁS

A durva mészkő gyakori kőzet Budapesten, a kőfaragók puha mészkőnek hívják a jó faraghatósága miatt. A XIX. században és a XX. század elején rendszeresen használták építőkőnek például a Parlament, Szent István Bazilika, Opera és sok más épület ebből készült Budapesten. A mészkövet akkoriban főleg Budafokon és Kőbányán fejtették, ami után jelentős méretű és kiterjedésű pincerendszerek maradtak. Korábban ezeket borospincének, sörgyártásra, gombapincének használták azonban napjainkban ezek a funkciók jórészt megszűntek. A pincék feletti terület a legtöbb esetben nagyon értékes lett, így felmerült a gondolat, hogy építési területként hasznosíthatók lehetnek, mivel a pincék miatti többletráfordítással is megtérülhet egy ilyen házépítési beruházás…. …….továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Haraszti László ÉPMŰ2021

Haraszti László: Mélygarázsok szigetelése

ÖSSZEFOGLALÁS

Le Corbusier álma és jóslata, miszerint a tetők hasznosítása zöldtetőként legyen az építészet desszertje, napjainkban széles körben megvalósul. Szerte hazánkban is, és a nemzetközi építészeti gyakorlat ezt igazolja. 
A mélygarázsok vízszigetelési megoldása azonban összetettebb és egyben több követelményt kell teljesítsen. 
Mivel a zárófödém hasznosított, járható megoldású, a terasz, a parkoló és a zöldtetők szigetelési elvének megfelelően kell azokat kivitelezni. Amíg teraszok esetében ez csak nagy élettartamú SBS modifikált, 2 rétegű bitumenes szigetelés lehet, addig a parkoló tetők vízszigetelése viszont magas hőállóságú, leaszfaltozható minőség kell legyen………..továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Huszák Tamás portré GT2021

Bognár Balázs1Huszák Tamás2 (BL2 Mérnöki Tervező Kft.1 – BAUER Magyarország Speciális Mélyépítő Kft.2): Jysk DCE cölöppel gyámolított lemez próbaterhelésének tapasztalatai

avatar

Illés Zsombor (BME GMT): Burkolatkárosodások geotechnikai okai az árvízvédelmi gátaknál

ÖSSZEFOGLALÁS

A globális felmelegedés (éghajlatváltozás) hatásaira visszavezethető módon a nyári csapadék folyamatosan csökken. A folyók vízállása is többször alacsonyabb, a nagyobb tartósságú árvizek jellemzően elmaradnak. Ezen jelenségek hatására az árvízvédelmi töltések vízháztartása megváltozik, hosszabb aszályos időszakok után kiszáradhatnak. Azok, melyek térfogatváltozó talajból épültek, a zsugorodás következtében jellemzően megrepedeznek. Ezek a repedések jelentkezhetnek a töltés felszínén, száradási poligonok formájában, vagy akár 1-2 méter mélyre is hatolhatnak. Sokszor a gátőrök és mérnökök elöl is rejtve maradnak, a felszínről nem látszanak, a burkolat elrejti azok jelenlétét, ezzel komoly állékonysági problémákat előidézve. Az árvízvédelmi töltések repedéseinek feltárásával már több évtizede foglalkoznak a magyar árvízvédelemi és geotechnikai szakemberek. Az 1990-es évektől kezdve több ütemben vizsgálták a repedések feltárásának lehetőségét geofizikai mérésekkel………….továbbiak az előadáson, illetve a cikkben.

juhaszmiklos-180604073713

Juhász Miklós (Taupe Kft. / Debreceni Egyetem): Amikor a Geotechnika (statika) segít megérteni a világot – a homokvártól a dinókig

ÖSSZEFOGLALÁS

Az európai analitikus gondolkodás és az ezen alapuló oktatásunk a megfigyelések elemzéséből levont törvényszerűségeket ismerteti, tanítja, leginkább szétválasztott tantárgyak keretében. A következmény az egyes tudományágakban nagyrészt kongruens elvek, törvényként kezelt tételek ismeretének átadása. Amivel viszont többször adós marad ez a rendszer, az az összefüggések megmutatása, főleg interdiszciplináris témák esetében. 
Az előadás az építőmérnöki gyakorlatban jól ismert kötélgörbe jelenségéből kiindulva mutat be összefüggéseket a természetben előforduló alakulat és az épületeknél több évezrede használt egy statikai elem között………..továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Kőhalmi Zoltán (FTV Zrt.): Gyakorlati témák, előadások ISC’6-on

ÖSSZEFOGLALÁS

A Magyarországon rendezett ISC’6 nemzetközi konferencia szervezői felkérésére szeretném összefoglalni az előadásokon látottakat, hallottakat. A meghívott előadásokon felül, a következő szekciókat hallgattam:

 

  • Speciális Talajok
  • 11/2. Esettanulmányok
  • Cölöpök
  • 6/2. Talajparaméterek vizsgálatokból

A konferencia előadások között meghatározó szerepet töltöttek be a különböző in-situ vizsgálatok, főként a pressziométeres, dilatométeres (DMT) és statikus szondázások (CPT). Ezek a feltárási módok a CPT kivételével hazánkban sajnos még nem terjedtek el, a nemzetközi gyakorlatban azonban rutinszerűvé váltak.………..továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

drNagy László portré GT2021

Nagy László (BME GMT): A korinthoszi csatorna geotechnikai kérdései

ÖSSZEFOGLALÁS

A Korinthoszi-csatorna nem csak azért érdekes a magyar geotechnikusok számára, mert két magyar is jelentős vezető szerepet töltött be a csatorna kialakításánál, hanem azért is, mert az utóbbi 30-40 évben sűrűsödtek a geotechnikai problémák…………továbbiak az előadáson, illetve a cikkben. 

 

Nepusz Adrienn

Nepusz Adrienn (Széchenyi István Egyetem): Mesterségesen előállított meszes agyagok ödométeres és triaxiális vizsgálata

ÖSSZEFOGLALÁS

A természetes meszes agyagtalajokban a mész hatására strukturáltság, illetve kisebb-nagyobb mértékű cementáltság alakul ki. A fúrásokból származó ilyen talajok vizsgálata nehézkes, egyrészt a talajok heterogenitása miatt, másrészt a különböző mintavételi eljárások megbonthatják a talajszerkezetet, harmadrészt a töredezésre való hajlam miatt a minták épsége, mérete csak jelentős költségekkel biztosítható. Ezért a meszesség hatását mesterségesen előállított talajmintákon vizsgálom.
Kaolin és bentonit keverékéből előállított agyagot vizsgálok 0 – 2 – 6% mésztartalommal………..továbbiak az előadáson, illetve a cikkben. 

 

DrMahler András2 GT2021

Dr. Mahler András (Geotechnikai Egyesület): Beszámoló a Geotechnikai Egyesület 2021-es évéről és az ISC’6 konferen-ciáról

OláhPetra portré 2 GT2021

Oláh Petra (BME GMT): Bányarézsűk állékonyságvizsgálata statisztikai módszerekkel

ÖSSZEFOGLALÁS

A statisztikai módszerekkel történő állékonyságvizsgálat a geotechnikai tervezés során gyakran előforduló rézsűk számításának egy hagyományostól eltérő módszere, melynek elve, hogy a rézsű tönkremenetelének lehetséges bekövetkeztét nem determinisztikusan, hanem valószínűségi alapon vizsgáljuk, azaz a rézsű stabilitásra nem egy biztonsági tényezőt számolunk, hanem egy valószínűségi értékkel szemléltetjük azt. A valószínűségalapú számítás eredményéből következik, hogy az adott rézsűnél mekkora százalékban számíthatunk tönkremenetelre vagy megfordítva, az állékonyság biztonságára. Ehhez a determinisztikus számítástól eltérően az egyes bemeneti paraméterekre nem egy állandó értéket adunk meg, hanem a minta adatsorához legjobban illeszkedő eloszlás szerinti statisztikai változókat.……. ….továbbiak az előadáson, illetve a cikkben. 

 

Pfisztner Gréta portré GT2021

Pfisztner Gréta (BME GMT): Gátak földrengés méretezésének lehetőségei Magyarországon

ÖSSZEFOGLALÁS

A Földön kipattanó rengések döntő többsége tektonikus eredetű. Ezek a folyamatok a jelenkorban is hatással vannak környezetünkre, így például a hazánkat is magába foglaló Pannon-medence az Adriai mikrolemez mozgása miatt kialakult főképp eltolódásos, illetve kompressziós feszültségtérben évente átlagosan 1,5-4 mm-rel rövidül. Az újabb geodéziai kutatások azt mutatják, hogy Magyarország szeizmicitása, tehát a földrengés aktivitása valamivel erősebb, mint korábban gondolták, de világviszonylatban még így is mérsékeltnek tekinthető. (Tóth, et al., 2002) Magyarországon az Eurocode szabványok bevezetése előtt a földrengésre történő méretezés nem volt része a tervezői gyakorlatnak. Míg az Eurocode 8 a tartószerkezetek esetében ad útmutatást a földrengéssel szembeni biztonság meghatározására, addig a gátakra vonatkozóan nem rendelkezik sem a biztonsági tényezőről, sem a tönkremeneteli valószínűségről…………továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

avatar

Dr. Román Zsolt (Terra-Vallum Kft.): Szemétlerakón épült óvoda megerősítése csavartányéros cölöpalapozással

ÖSSZEFOGLALÁS

A csavartányéros cölöpök egyik alkalmazási területe az alapozások utólagos megerősítése. 2020-ban végeztük el az első ilyen jellegű hazai alácölöpözést. A megsüllyedt óvoda több, mint 3m vastag hulladékkal szennyezett feltöltésre épült, vasalatlan, csömöszölt beton alapokkal, következésképpen az épület jelentős süllyedéseket szenvedett. A megerősítés során a teherhordó falak mellett 57db csavartányéros cölöpöt hajtottunk le 6-8m mélységben. A mértékadó cölöperő 140kN volt. A cölöp és az alap között egyedi acél szerelvény teremt kapcsolatot. Az acélszerelvény rögzítése után a cölöpre való átterhelés hidraulikus munkahengerekkel történt. Az előadásban bemutatjuk az alkalmazott technológiát, a cölöp geotechnikai és acélszerkezeti tervezését, kitérünk a cölöpfej erőjátékára és a felszerkezet ellenőrzésének kérdéseire………..továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Solymosi Bence portré GT2021

Solymosi Bence (Mingeo Kft.): Nem fémes anyagú csövek komplex geofizikai vizsgálata

ÖSSZEFOGLALÁS

Az infrastruktúra biztonságos működtetése és a környezetvédelem szempontjából is kulcsfontosságú, hogy a víz, szennyvíz és egyéb kritikus csőhálózatok állapotát kellő részletességgel ismerjük. Megfelelő geofizikai módszerek alkalmazása révén lehetőség nyílik arra, hogy a csőfalat és annak környezetét egyedülálló módon, helyben történő mérésekkel vizsgáljuk meg. A mérések révén nagy felbontású információt nyerhetünk nem csak a csőfal állapotáról, hanem annak korróziójáról és a csőfal mögötti térrészben előforduló üregekről is. Mindezek lehetővé teszik a még jó állapotú, valamint a már kritikus állapotban lévő szakaszok lehatárolását, ezáltal pedig a javítások optimális ütemezését és a költségek jobb tervezhetőségét. Ahhoz, hogy kellőképpen átfogó, egyszerre kvalitatív és kvantitatív képet kaphassunk egy cső állapotáról, több különböző vizsgálati módszerre is szükség van…………továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Solymosi Bence portré GT2021

Solymosi BenceTörös Endre (MinGeo Kft.): ISC’6 konferen-cia geofizikai vonatkozásai

ÖSSZEFOGLALÁS

Az ISSMGE 37 tudományos bizottságából a TC 102-es foglalkozik a talajjellemzők in situ vizsgálatokból történő meghatározásával, így a geofizika nem véletlenül a geotechnikai feltárások után a konferencia másik legfontosabb témája volt. Igazolja ezt az is, hogy a meghívott előadók között volt Kenneth H. Stokoe eredeti végzettsége szerint geotechnikai mérnök, aki egyike azoknak, aki a felszíni hullámok geotechnikai célú felhasználásával (SASW) írta be a nevét a tudománytörténetbe, de a további meghívottak Sebastian Foti, Rainer Massarsch, vagy Rainier Arndt is, akik neve a nemzetközi geofizikus és a geotechnikai konferenciákat látogatók előtt egyaránt ismerősen cseng. 
A további, kifejezetten a geofizikához kötődő előadásokat a szervezők a kedd délelőtti és délutáni breakout szekciókba tették. Itt, az összesen 19 tervezett előadásból, csak egy-két előadás maradt el, szintén egy-kettő volt, amit online tartottak meg. Örvendetes, hogy az ebben a szekciókban elhangzott előadásokból 9 db kapcsolódott magyar szerzőhöz………….továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Szatmári Tamás-portré GT2020

Szatmári Tamás (Low & Bonar Hungary Kft.): Hulladéklerakó rekultiváció, záró-szigetelő rendszer tervezése

ÖSSZEFOGLALÁS

Az építőmérnöki szakma ágazatai közül talán a környezetvédelmi ágazat az, amely a leggyorsabban növekszik. Főként az ember által okozott szennyezés és a népességnövekedés generál számos problémát, amelyeket ezzel a fejlődéssel igyekszünk megoldani.
A hulladéklerakók létesítésének, számának is folyamatosan növekednie kell, mind a kapacitása, mind a hulladék biztonságos rekultivációja tekintetében. A hulladéklerakók üzemeltetői előtt álló legfontosabb feladat az, hogy maximalizálják a hulladéklerakókban rendelkezésre álló teret, valamint biztonságosan tárolják a hulladékot annak érdekében, hogy az ne szennyezhesse a talajvizet vagy egyéb vízfolyásokat, és ne fenyegesse az instabilitás vagy a potenciálisan robbanásveszélyes gázok felhalmozódása…………..továbbiak az előadáson, illetve a nyomtatható változatban.

Szilvágyi Zsolt fénykép GT2021

dr. Szilvágyi Zsolt (Geoplan Kft.): Kör-/korkép a geotechnikai numerikus modellezésről

A numerikus modellezés geotechnikai tervezők számára az elmúlt években megkerülhetetlen témává vált. Már hazánkban is jelen van az egyetemi MSc és PhD képzésben, a Mérnök Kamarai továbbképzésekben és ha nem is mindennapos eszköz még a geotechnikai tervezésben, bonyolult létesítmények, korszerű alapozási technológiák vagy összetett egymásra hatások vizsgálata során szinte mindig alkalmazzuk. A modellezési módszerek, anyagmodellek fejlődése azonban folyamatos, e cikkben kísérletet teszünk a geotechnikai területen leggyakrabban alkalmazott végeselem módszer képességeinek és korlátainak rövid áttekintésére és kitekintünk néhány nemzetközi kutatás új, érdekes eredményére…………..továbbiak az előadáson, illetve a cikkben. 

ÖSSZEFOGLALÁS

 

Thoroczkay Zsolt szerkesztett portré GT2020

Thoroczkay Zsolt (ITM, Közúti Infrastruktúra Főosztály): A közúthálózat-fejlesztés aktuális kérdései

Törő Gergely2

Törő Gergely – Törő Attila (Creatiger Kft.): Erősített polietilén geomembránok – Vízszigetelés nagy léptékben

ÖSSZEFOGLALÁS

Bár az erősített polietilén geomembránok (azaz szövött HDPE fóliák) az 1980-as években jelentek meg Amerikában, itthon és Európában is újdonságnak számítanak. Ezek a vízszigetelő fóliák anyagszerkezetüknek köszönhetik a legfontosabb tulajdonságukat: akár 5 000 m2-nél nagyobb méretben előre gyárthatóak. Emiatt a telepítésük nagyságrendekkel gyorsabb a helyszínen hegesztett anyagokénál. Alkalmazásukkal jelentős költségcsökkentés érhető el, korábban nem áthidalható problémák oldhatók meg, alacsonyabb kockázattal történhet a kivitelezés, egyenletesebb minőség mellett. Technológiai áttekintéssel és egy hazai, 130 000 m2-es víztározó esettanulmányán keresztül mutatjuk be az erősített polietilén fóliákat……………továbbiak az előadáson, illetve a cikkben.